Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

członek Rady Doskonałości Naukowej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Rada Doskonałości Naukowej