Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

członek zespołu doradczego MNiSW do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych dla dyscypliny literaturoznawstwo

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Zespół doradczy MNiSW do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych dla dyscypliny literaturoznawstwo