Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

udział w panelu Staropolska literatura biblijna podczas konferencji Te przekłady nie są wolne wielkich i szkodliwych omyłek”. Kontrowersje biblijne w Pierwszej Rzeczypospolitej
[The debate " Early Modern Polish Biblical Literature" during the conference "Biblical Controversies in the First Commonwealth"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Te przekłady nie są wolne wielkich i szkodliwych omyłek”. Kontrowersje biblijne w Pierwszej Rzeczypospolitej
Miejsce: Warszawa