Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

członek rady naukowej rocznika "Odrodzenie i Reformacja w Polsce"
[a member of an editorial board]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce (ISSN: 0029-8514)