Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

referat "Polski kryzys tożsamości. Obraz potopu szwedzkiego w twórczości Wespazjana Kochowskiego
[Polish Identity Crisis. An Image of the Swedish 'Deluge' in Wespazjan Kochowski' s Literary Works]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: "Najwyższa Pani swoich praw..." Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569-1795
Miejsce: Warszawa