Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

wykład "Angielskie piśmiennictwo religijne w polskiej kulturze literackiej renesansu i baroku"
[English Religious Writings in Polish Literary Culture of Renaissance and Baroque]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Instytut Historii