Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Wartości i wartościowanie w polonistycznej dydaktyce uniwersyteckiej
[Values and evaluation in academic studies of Polish language and literature]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: III Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość
Miejsce: Lublin