Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w perspektywie komparatystycznej: mapa zagadnień
[Culture of the First Commonwealth in a comparative perspective: a map of problems]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą
Miejsce: Warszawa