P.T. Studenci,

 

Prawidłowe odpowiedzi z egzaminu z prawa wyznaniowego z dnia 30 stycznia 2020.

1.c

2.b

3.b

4.a

5.b

6.c

7.b

8.a

9.a

10.a

11.a

12.c

13.b

14.b

15.a

16.c

17.c

18.a

19.c

20.a

21.b

22.a

23.a

24.b

25.a

26.b

27.c

28.b

29.c

30.b

 

Wyniki egzaminu zostaną wpisane do indeksu elektronicznego w dniu 2 lutego ok. godz. 19.00.

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.02.2020 GODZ. 10.00 C-701

 

 

 Uprzejmie informuję, że:

- Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020 będą odbywać się:

28.01. godz. 9.30-11.00

30.01. godz. 13.00-14.30

3.02. godz. 14.00-15.30


- regulamin studiów KUL jest dostępny na stronie internetowej

 

 

 

 

 

 

Materials:

 

 files/26914/The_Constitution_of_the_United_States_and_Declaration.docx

 

ECHR (ukrainian version)

Convention_UKR.pdf

 

ECHR (english version)

Convention_ENG.pdf

 

Guidebook of ECHR

ENG_50questions_Web.pdf

 

Joint Declaration no. 11, appended to the Treaty of Amsterdam

 

edict of milan

edict_of_milan.rar

 

peace of Augsburg

augsburg.rar

 

constitution civil du clergy

clergy.rar

 

Concordat of the Holy See with gen. Franco

Concordat_with_the_Holy_See_1953_gen._Franco.docx

 

Concordat CONCORDAT.pdf

 

Lateran Pacts Lateran_Pacts_of_1929.doc

 

Constitutions of some EU countries

Constitutional_Act_of_Denmark.pdf

 

constitution_of_Spain.pdf

 

constitution_of_Malta.pdf

 

THE_CONSTITUTION_OF_GREECE.docx

 

THE_CONSTITUTION_OF_THE_REPUBLIC_OF_POLAND.pdf

 

 

cases of ECHR

CASE_OF_BUSCARINI_AND_OTHERS_v._SAN_MARINO.pdf

CASE_OF_DOGRU_v._FRANCE.pdf

CASE_OF_GRZELAK_v._POLAND.pdf

CASE_OF_IVANOVA_v._BULGARIA.pdf

CASE_OF_KOKKINAKIS_v._GREECE.pdf

CASE_OF_LAUTSI_AND_OTHERS_v._ITALY.pdf

CASE_OF_LAUTSI_v._ITALY.pdf

CASE_OF_LEYLA_SAHIN_v._TURKEY.pdf

 

 

JFK speech on separation between Church and State

JFK_speech.docx

 

 

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2020 10:23