Michał Zawiślak

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katedra Prawa Wyznaniowego
Stanowisko: Adiunkt

(szerzej zobacz)

 

 Kontakt e-mail:lexis@kul.pl

 

Absolwent KUL (2007).

Doktor nauk prawnych (2011).

radca prawny (OIRP w Lublinie LB-2210).

 

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Polski korespondent projektu EUREL (www.eurel.info).

Członek Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Prawa Wyznaniowego","REVIEW of EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW", "Studiów Prawniczych KUL".

 

Członek komitetu organizacyjnego konferencji:

„Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)" (Lublin, 2011);

"Religion and Territory", zorganizowanej w dniach 25-26 października 2012 r. na Uniwersytecie w Manchesterze (Wielka Brytania);

 "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne (Lublin, 2013);

XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania" (Lublin, 2014);

"Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich" (Lublin, 2014), "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II" (Lublin 2017).

 

Nagroda zespołowa Rektora KUL za publikację "Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries" (2017).

 

Opiekun naukowy drużyny KUL w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego (zob.).

 

Wybrane publikacje (więcej publikacji):

Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2015, nr 4, s. 23-43.

O ekspozycji symboli religijnych w budynkach publicznych, w: O wolność słowa i religii: praktyka i teoria, red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Warszawa 2016, s. 171-192.

Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, ss. 267.

[współautor z: M. Czelny, M. Ordon] Poland. The Catholic Church's

Influence on Social, Political and Private Life, in: Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, eds. Jan Nelis, Caroline Sägesser, Jean-Philippe Schreiber, Bruksela 2017, s. 141-146.

The limitations of religious practices in Polish prisons, „Review of Comparative Law” 2017, vol. 30, nr 3, s. 107-123.

 

Kontakt:

   Katedra Prawa Wyznaniowego

   Al. Racławickie 14/701

   20-950 Lublin

   email: lexis at kul dot pl

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019 10:46