Konsultacje osobiste są ZAWIESZONE Z UWAGI NA STAN EPIDEMII, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Proszę także o taki kontakt w ramach konsultacji.

 

Generalnie w ramach konsultacji będę oczywiście dostępny online we Wtorek 19:10-20:50. Jeśli będzie to wyjątkowo konieczne możliwy jest także kontakt osobisty i konsultacje na uczeni w sali C-717A lub C-717 (sale sąsiadujące), po uprzednim umówieniu się.

 

1) W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny - numer ma dziekanat i powinien mieć Starosta Roku, w pozostałym zakresie proszę o kontakt mailowy.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W APLIKACJI MICROSOFT TEAMS W USTALONYCH Z PAŃSTWEM GODZINACH - utworzone są już grupy.

 

Poniższe materiały są potrzebne do części laboratoryjnej zajęć z metodologii oraz praktycznej części zajęć z praw człowieka. Reszta, ta ważniejsza jest w czasie wykładu online.

 

2) W związku ze stanem epidemicznym zamieszczam materiały omawiane na zajęciach:

 

kc

kpk

karta_odpowiedzi

 

a) testy i klucze odpowiedzi:

- KSSiP 2009 i 2010

- KSSiP 2011

- KSSiP 2012

- KSSiP 2013

- KSSiP 2014

- KSSiP 2015

- KSSiP 2016

- KSSiP 2017

- KSSiP 2018

- KSSiP 2019

- KSSiP 2020

 

 

b) realne warunki aplikacji:

- https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/prawnicy-zarobki-zycie-prawnikow,96,0,2404704.html

- https://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/308089908-Wynagrodzenia-aplikantow-adwokackich-i-radcowskich-w-regulaminie-aplikacji.html

- https://serwisy.gazetaprawna.pl/aplikacje/artykuly/1107258,wynagrodzenia-aplikantow-prawniczych.html

- https://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/308089908-Wynagrodzenia-aplikantow-adwokackich-i-radcowskich-w-regulaminie-aplikacji.html

- https://www.kssip.gov.pl/node/5127

 

c) koszty aplikacji:

- https://www.prawo.pl/student/aplikacje-prawnicze-wyzsze-oplaty-i-koszty-egzaminu,143240.html

- https://notariusze.waw.pl/aktualnosci/oplata-za-aplikacje-notarialna-2020

 

d) prezentacje na zajęcia:

- analiza-wynikow-egz-wstepnych-na-apl-adwokacka-radcowska-i-

- analiza-wynikow-egzaminow-wstepnych-na-aplikacje-adwokacka-radcowska-notarialna-i-komornicza---30-wrzesnia-2017-r_

- analiza

- analiza_egzminy_wstepne_aplikacja_20190303

- Analiza_wynikow_egzaminow_wstepnych_na_aplikacje_adwokacka_radcowska_notarialna_i_komornicza_--_24_wrzesnia_2016_r_-_Kopia

- konkurs_2014_raport

- konkurs_aplikacja_ogolna_2015_

- raport

- Konkurs_KSSiP_2016 

 

Pozostały Spis treści ;-):

 I.
Studia doktoranckie
II.
Metodologia

III. Przedmioty z praw człowieka

IV. Pozostałe przedmioty

V. Kryteria zaliczenia

I. Studia doktoranckie

Przedmiot „Metodologia nauk prawnych - wykład” oraz „Etyka badań naukowych”, są przedmiotami praktycznymi związanym z przygotowaniem rozprawy doktorskiej i  prowadzeniem pracy naukowej.


II. Przedmiot w formie konwersatorium (a praktycznie laboratorium) „Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze”, który odbywa się w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim będzie miał charakter konserwatorium do wyboru dla chętnych studentów, na zaliczenie. Grupy studentów nie powinny być większe niż 30 osób. Wynika to z praktycznego charakteru zajęć.

Przedmiot będzie dotyczył zagadnień metodologii przygotowania do aplikacji, jak i metodologii rozwiązywania testu aplikacyjnego oraz kazusów na aplikację. Przedmiot nie będzie stanowił powtórki materiału, bo za Studenta nikt nie powtórzy.... a stanowić będzie przekazanie samej wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii, więc przekazanie, co powtarzać i jak powtarzać.

Metodologia nie będzie jednak dotyczyła zagadnień teoretycznych a zagadnień wyłącznie praktycznych. Na zajęciach przedstawione będą poglądy zarówno komisji egzaminacyjnych, które nie są zasadniczo publikowane, jak i orzecznictwo WSA i NSA z zakresu wymagań, jakim powinny sprostać pytania testowe i kazusy na aplikację. Wiedza ta pozwala lepiej dostosować proces uczenia się studenta do zakresu, rodzaju i specyfiki pytań jakich można spodziewać się na egzaminach na aplikację.

Proponuję następujące tematy poszczególnych zajęć:

1. Rodzaje aplikacji prawniczych i różnice egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (różnice w zakresie pytań testowych, specyfika kazusu itd.) oraz „jeśli nie aplikacja to co i jakie są tam wymagania” czyli konkursy, urzędy i inne...

2. Metodologia przygotowań pytań do testów na aplikacje prawnicze, czyli poznaj wroga i go pokonaj ;-)

3. Orzecznictwo WSA i NSA oraz poglądy organów (komisji egzaminacyjnych) w zakresie charakteru dopuszczalnych pytań testowych na aplikacje prawnicze, czyli stanowisko naszych sojuszników ;-)

4. Rodzaje przepisów i wpływ ich typologii na możliwość ułożenia pytań testowych na aplikacje prawnicze zgodnie z wymogami, określonymi przez WSA i NSA i praktykę.

Jeśli będzie wola studentów, można z uwagi na wielość osób przygotować zestawienie z każdej działki, co już było, więc się może powtórzyć...grupie łatwiej przygotować całość, bo każdy robi tylko wycinek, a ma całość ;-).

5. Specyfika uczenia się do egzaminu na aplikacje prawnicze realizowanego w formie testów.

6. Metody rozwiązywania testów na aplikacje prawnicze (w tym racjonalizowanie działań, w czasie testu, gospodarka czasem, strzelanie itd.).

7. Metodologia przygotowań kazusów na aplikacje prawnicze.

8. Orzecznictwo WSA i NSA oraz poglądy organów (komisji egzaminacyjnych) w zakresie charakteru dopuszczalnych kazusów na aplikacje prawnicze (tu już nie taki sojusznik...).

9. Metody rozwiązywania kazusów na egzaminach na aplikacje prawnicze.

10. Symulacja testu na aplikacje prawnicze, symulacja kazusu na aplikacje prawnicze.

11. Plan awaryjny, na wypadek nie dostania się, plan główny nie aplikacja a co innego, jak nie podpaść samorządowi i patronowi ;-)

12. Ewentualne spotkanie z osobą po egzaminie sędziowskim w „nowym trybie”, która dostała się na aplikację ogólną i sędziowską, w obecnym jej modelu a także osoby na/po aplikacji adwokackiej, radcowskiej (najlepiej absolwenta naszego wydziału, co postaram się zorganizować).

III. Przedmioty z praw człowieka


1. W zakresie przedmiotu "Prawa człowieka i ich ochrona", "Postępowania przed organami ochrony praw człowieka", "Administracja w świetle standardów praw człowieka" podręcznikiem obowiązującym jest podręcznik wydany przez pracowników Katedry Praw

Człowieka i Prawa Humanitarnego WPPKiA:19223-prawo-miedzynarodowe-praw-czlowieka-krzysztof-orzeszyna 

 

https://www.kul.pl/prawo-miedzynarodowe-praw-czlowieka,art_90951.html

 

Pomocniczo wykorzystywany będzie podręcznik pod red. prof. Z. Hołdy "Prawa człowieka zarys wykładu", a także podręcznik pod red. prof. T. Jasudowicza, "Prawa człowieka i ich ochrona – podręcznik dla studentów prawa i administracji" oraz z podręcznika pod red. B. Banaszaka "System ochrony praw człowieka", będziemy korzystać także z Komentarzy do Konwencji, KPP i Konstytucji RP. Proponuje jak najnowsze wydania.

Na w/w zajęciach należy mieć aktualny tekst Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która uwzględnia zmiany dokonane protokołem 14. Treść znajduje się tutaj ---> EKPCz_aktual.pdf.

Ponadto na zajęciach z przedmiotu "Postępowania przed organami ochrony praw człowieka" "Prawa człowieka i ich ochrona" należy mieć aktualny tekst:

Ustawy o TK. Treść znajduje się tutaj ---> ISAP - ustawa o postępowaniu przed TKStrona TK

Ustawy o RPO. Treść znajduje się tutaj ---> rzecznik-praw-obywatelskich 

Ustawy o RPD. Treść znajduje się tutaj --->rzecznik-praw-dziecka 
Ustawy o SN. Treść znajduje się tutaj ---> sn 

Należy też mieć treść Konstytucji RP, ale tylko w zakresie koniecznym na zajęciach. Treść w całości znajduje się tutaj ---> Kontytucja_RP.pdf, a w częściach potrzebnych na zajęciach tutaj ---> wyciag_z_Kontytucji_RP.pdf, rozdzial_II_Kontytucji_RP.pdf.  Można korzystać z wersji używanej na zajęciach z prawa konstytucyjnego.

Na zajęcia z przedmiotu "Postępowania przed organami ochrony praw człowieka" należy mieć Regulamin ETPCz----> tutaj są starsze wersje w języku polskim:  regulamin_etpcz; regulamin_trybunalu_fragmenty_23.05.2017; wytyczne-dotyczace-praktyki-23.05.2017.

 

Proszę także zapoznać się z materiałami na stronie ETPCz dotyczącymi skargi https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/pol; https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/pol/application

 


Ponadto należy zapoznać się z formularzem skargi oraz formularzem pełnomocnictwa na Stronie Trybunału w Strasbourgu
.

2. W zakresie przedmiotu "Prawa człowieka i ich ochrona - wykład" dla prawa niestacjonarnegopodręcznikiem obowiązującym jest podręcznik wydany przez pracowników Katedry Praw

Człowieka i Prawa Humanitarnego WPPKiA:19223-prawo-miedzynarodowe-praw-czlowieka-krzysztof-orzeszyna

 

https://www.kul.pl/prawo-miedzynarodowe-praw-czlowieka,art_90951.html

 

Pomocniczo wykorzystywany będzie podręcznik pod red. prof. Z. Hołdy "Prawa człowieka zarys wykładu", a także podręcznik pod red. prof. T. Jasudowicza, "Prawa człowieka i ich ochrona – podręcznik dla studentów prawa i administracji" oraz z podręcznika pod red. B. Banaszaka "System ochrony praw człowieka", będziemy korzystać także z Komentarzy do Konwencji, KPP i Konstytucji RP. Proponuje jak najnowsze wydania.3. W zakresie przedmiotu "Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" obowiązuje wykład oraz podręcznik: M. Dybowski, Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007 r. Jednakże z uwagi na nieaktualność tej publikacji, będzie miała ona charakter pomocniczy.

 
4. W zakresie przedmiotu "Ochrona praw człowieka w Europie" podręcznikiem obowiązującym jest podręcznik pod red. prof. Z. Hołdy "Prawa człowieka zarys wykładu", jak najnowsze wydanie.

IV. Pozostałe przedmioty

1.
W zakresie przedmiotu "Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka" podręcznikiem obowiązującym jest podręcznik prof. K. Sławika, "Zarys prawa policyjnego" Warszawa 2011. Przedmiot dotyczy również orzecznictwa ETPCz z zakresu działania służb specjalnych, które zostanie przedstawione na zajęciach. Materiałami są także przepisy poniższych ustaw, których tekst należy mieć na zajęciach (aktualny tekst ustaw na stronie pojawi się w przyszłym semestrze):

Ustawa o policji ----> Ustawa_o_Policji.pdf, zwłaszcza Rozdział 3 i 5;

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ----> ABW_i_AW.pdf;

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ----> CBA.pdf;

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego ----> SKW_i_SWW.pdf;

Ustawa o Biurze Ochrony Rządu ----> BOR.pdf.

2. W zakresie przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" obowiązuje treść ustawy o prawie autorskim ----> Prawo_autorskie_i_prawa_pokrewne.pdf i wykład.

KRYTERIA ZALICZENIA:

W zakresie wszystkich przedmiotów uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru. Poprawka kolokwium w formie ustnej – 3 pytania.


W zakresie przedmiotu "Prawa człowieka i ich ochrona" w zakresie ćwiczeń uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru. Poprawka kolokwium w formie ustnej – 3 pytania. W zakresie wykładu uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru oraz odpowiedź na pytanie otwarte w zakresie min. 50%. Poprawka egzaminu w formie ustnej.

W zakresie przedmiotu "Postępowania przed organami ochrony praw człowieka" w zakresie ćwiczeń zaliczenie kolokwium w czasie semestru, poprzez poprawne sporządzenie skargi, wyroku itp. oraz uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru. Poprawka kolokwium w formie ustnej – 3 pytania. W zakresie wykładu uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru oraz odpowiedź na pytanie otwarte w zakresie min. 50%. Poprawka egzaminu w formie ustnej.

 

Na studiach doktoranckich odpowiedź ustna. 

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2020 11:22