2019

Rozprawy doktorskie
 • Władza i wychowanie w wybranych koncepcjach pedagogicznych
 • Władza i wychowanie w wybranych koncepcjach pedagogicznych
Prace magisterskie
 • Tożsamość małżonków jako podstawa ich dojrzałych relacji w ujęciu Jana Pawła II
 • Transmisja międzypokoleniowa kompetencji wychowawczych w rodzinie w świetle badań własnych
 • Technologie informacyjne w procesie nauczania i wychowania dzieci w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej
 • Proces komunikacji w rodzinie w świetle badań własnych
 • Komunikowanie się małżonków a ich ocena jakości małżeństwa w świetle badań członków Ruchu Domowego Kościoła
 • Funkcje domu pomocy społecznej. Studium pedagogiczne na przykładzie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie
 • Jakość życia osób starszych mieszkających w Domach Pomocy Społecznej a mieszkających z rodzinami

2018

Prace magisterskie
 • Realizacja obowiązku szkolnego w polskim systemie resocjalizacji nieletnich w świetle badań własnych
 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem z wykorzystaniem dogoterapii w świetle badań własnych
 • Behawioralny charakter uzależnień młodzieży licealnej od Internetu w świetle badań własnych
 • Eurosieroctwo jako przyczyna popełniania przez nieletnich czynu zabronionego w świetle badań własnych
 • Medialne uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży licealnej w świetle badań własnych
 • Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli jako czynnik zakłócający rozwój uczniów gimnazjum
 • Internet jako narzędzie promowania wyższych wartości w opinii młodzieży licealnej
 • Przemoc w szkole jako przejaw trudności wychowawczych uczniów szkół średnich (w świetle badań własnych)
 • Dogoterapia jako metoda wspomagania terapii dzieci z autyzmem w opinii wychowawców
 • Narcyzm współczesnej młodzieży szkół średnich w świetle badań własnych
 • Kompensacja błędów w wychowaniu nieletnich w rodzinie na podstawie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych