20222021202020192018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20172016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne
2008