Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego funda­mentalizmu
[Intellectual Openness versus Ideological Fundamentalism]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2018
Tom: 66
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 173-188
Streszczenie: Jedną z najbardziej wpływowych idei w dziejach ludzkiej refleksji było traktowanie zmiany jako przejawu niedoskonałości. Tymczasem zmiana może jawić się równie dobrze jako coś onto­logicznie podstawowego i aksjologicznie pozytywnego. Programowa otwartość na zmianę wpi­sana jest w wartościowe poszukiwania w obszarze nauk przyrodniczych. Dotyczy to zarówno gotowości do modyfikacji zastanych tez, jak i detalicznych rozwiązań, których uściślanie przy­bliża nas do prawdy. Popperowski model intelektualnego rozwoju pozwala bez lęku podejmować trudne pytania, w razie potrzeby zrobić „krok wstecz”, a nawet zmienić stanowisko, które wy­dawało się przez lata ujęciem paradygmatycznym.
Słowa kluczowe: teizm, nauka, rozwój, otwartość, fundamentalizm
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/1516/roczniki_filozoficzne/roczniki_filozoficzne_66_2_2018/09-slomka_corr.pdf
DOI: 10.18290/rf.2018.66.2-9Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Słomka",
title = "Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego funda­mentalizmu",
journal = "Roczniki Filozoficzne",
year = "2018",
number = "2",
pages = "173-188"
}

Cytowanie w formacie APA:
Słomka, M. (2018). Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego funda­mentalizmu. Roczniki Filozoficzne, 2, 173-188.