Antynaukowy kreacjonizm jako negacja teistycznego ewolucjonizmu
[Antiscientific Creationism as a Negation of Theistic Evolutionism]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Olsztyn
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Naukowy a religijny obraz początku wszechświata i człowieka : perspektywy dialogu : praca zbiorowa
Redaktorzy: Jacek Golbiak, Karol Jasiński, Wojciech Kotowicz
Strony od-do: 113-124