Teologia świętego obrazu
[The theology of holy image]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Święty Andrzej Apostoł – łącznik religii i kultury Wschodu i Zachodu
Miejsce: Nieznamierowice