Czy istnieje kwestia „przebaczenia międzypokoleniowego"?
[Does the question of the "intergenerational forgiveness" exist?]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 155-169
Streszczenie: „Przebaczenie międzypokoleniowe” oznacza właściwie modlitwę o przebaczenie międzypokoleniowe, a jego celem jest „uzdrowienie drzewa rodowego” lub osiągnięcie „uzdrowienia międzypokoleniowego”. Pojawiło się w związku z chorobami i cierpieniami ludzi oraz potrzebą opieki duszpasterskiej nad nimi. Wątpliwy jest jednak już sam kontekst biblijny tego zjawiska, interpretacja tekstów wymaga dojrzałej hermeneutyki biblijnej, a związane z nim problemy dogmatyczne, przede wszystkim dotyczące skuteczności sakramentów chrztu i pokuty, sugerują konieczność całkowitego porzucenia tej koncepcji w teorii i praktyce.
Słowa kluczowe: grzech, sakrament chrztu, sakrament pokuty, przebaczenie, uzdrowienie wewnętrzne, uwolnienie od grzechów, kontekst biblijny, hermeneutyka
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2016z2_155-169_Jagodzinski.pdf
DOI: 10.18290/rt.2016.63.2-8Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Czy istnieje kwestia „przebaczenia międzypokoleniowego''?",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "2",
pages = "155-169"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2016). Czy istnieje kwestia „przebaczenia międzypokoleniowego"?. Roczniki Teologiczne, 2, 155-169.