Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej
[The sacrament of marriage in contemporary theological debate]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Bydgoszcz