Kościół wobec wyzwań współczesnych
[Contemporary chalenges to the Church]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2015