[Rec.:] Ks. Sylwester Jaśkiewicz, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego w posoborowej eklezjologii włoskiej, „Theologia Radomiensis” t. 9, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, ss. 463
[[Rev.:] Sylwester Jaśkiewicz, The eschatological character of the pilgrim Church in the post-concil italian ecclesiology, "Theologia Radmiensis" vol. 9, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, p. 463]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Teologia w Polsce (ISSN: 1732-4572)
Rok wydania: 2014
Tom: 8 (214)
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 207-209