Chrześcijaństwo w Europie jutra – perspektywy wiary według encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka
[Christianity in Europe of tomorrow - the perspective of faith, according to the encyclical "Lumen fidei" of Pope Francis]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Chrześcijaństwo w Europie jutra – perspektywy wiary według encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka
Miejsce: Radom
Nazwa jednostki: Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Radomiu