Oczekiwanie na przyjście i sąd
[Waiting for coming and court]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Konferencja dla nauczycieli
Miejsce: Radom