Kościół jako środowisko wiary
[The Church as a faith-filled environment]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Wiara wobec współczesności
Miejsce: Radom