Kościół komunii
[The Church of Communion]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2022
Streszczenie: Monografia przedstawia najpierw kluczowe pojęcia eklezjologii komunijnej, wizję Kościoła według II Soboru Watykańskiego, status i rozwój eklezjologii komunijnej oraz kwestię współpracy eklezjologii z socjologią. Następnie omawia trynitarne podstawy wizji komunijnego Kościoła zjednoczonego przez Ducha Świętego, ukształtowanego na wzór Syna – Jezusa Chrystusa i powołanego do królestwa Ojca. Przedstawia potem komunię Kościoła w wymiarze hierarchicznym i kolegialnym oraz miejsce sakramentów w strukturze komunii eklezjalnej ze szczególnym uwzględnieniem komunijnej posługi święceń. Opracowanie proponuje ujęcie Kościoła w świetle modelu działania komunikacyjnego, a potem opisuje komunikacyjno-komunijne wyzwania wobec Kościoła. Należą do nich: przemiany społeczno-kulturowe – nowoczesność i ponowoczesność, rozpad „środowiska konfesyjnego”, napięcie między indywidualizacją a instytucjonalizacją oraz demokracja; społeczno-filozoficzne elementy kulturowe – postrzeganie instytucji w przestrzeni międzypodmiotowości, relacja między instytucją a „konkretną wolnością” i charyzmatem oraz wkład teorii komunikacyjnego działania i dialogiki transcendentalnej; rozwój komunikacyjnego środowiska społecznego Kościoła, pojawienie się kulturowych wyzwań wobec Kościoła oraz fakt wspólnoty przeznaczenia kultury i wiary. Do wyzwań dokładają się obserwowane zarysy przyszłościowego kształtu wraz z tworzeniem się miejsc autentycznego doświadczenia wiary, narastaniem eklezjalnej solidarność z potrzebującymi, zaznaczającym się potencjałem profetyczno-krytycznym Kościoła oraz kształtującą się otwartością i wielością dróg Kościoła. Opracowanie analizuje także komunijno-komunikacyjną dynamikę Kościoła. Składają się na nią konflikty wewnątrzkościelne w dziedzinach relacji między Kościołami partykularnymi a Rzymem, Kościołami biednymi a bogatymi oraz dotyczące miejsca i znaczenia kobiet w Kościele. Towarzyszy temu dostrzegalny wzrost wspólnotowości w Kościele dokonujący się dzięki powstawaniu nowych form wspólnot eklezjalnych, akcentowaniu eklezjalnej opcji na rzecz ubogich, inkulturacji wiary i dialogicznej postawie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Monografia dokonuje także historycznego przeglądu stanu komunii Kościoła – od patrystycznego communio ecclesiarum, przez eklezjologiczne zawężenia świadomości communio aż po powtórne odkrycie wymiaru komunijnego Kościoła. Kończy się natomiast omówieniem komunii eklezjalnej w wymiarze ekumenicznym: katolickiego spojrzenia na ekumeniczne perspektywy eklezjologii komunijnej i w kontekście dialogów ekumenicznych, a także ukazaniem komunijnego modelu zjednoczenia chrześcijan i eklezjalnych struktur komunii życia i dialogu.Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Kościół komunii",
year = "2022",
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2022). Kościół komunii. Kraków: