Dni Jana Pawła II: sesja naukowa "Ku pojednaniu"
[John Paul II Days: Scientific Session "Towards Reconciliation"]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum w Krakowie
Nazwa jednostki: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie