Sakrament pokuty w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego
[The Sacrament of Penance in the Theology of the Coptic Orthodox Church]

Recenzja artykułu naukowego