Paleta teologii współczesnych [Rec.: Andrzej Napiórkowski OSPPE, Teologie XX i XXI wieku, (Źródła Myśli Teologicznej 37), Kraków: Wydawnictwo WAM 2016, ss. 448. ISBN: 978-83-277-1124-3]
[The Palette of the Contemporary Theologians (reviewed: Andrzej Napiórkowski, OSPPE, Teologie XX i XXI wieku [Theologies of the 20th and 21st Century])]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2019
Tom: 66
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 187-190
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/7334/7184
DOI: 10.18290/10.18290/rt.2019.66.7-13