Między Bogiem, prawem i wolnością (rec. Edward Sienkiewicz, Boże prawo a wolność. Od prawa boskiego króla do narodu Prawa)
[Between God, Low and Freedom (reviewed: Edward Sienkiewicz, Boże prawo a wolność. Od prawa boskiego króla do narodu Prawa [God’s Law and Freedom: From the Law of the Divine King to the Nation of the Law])]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2019
Tom: 66
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 183-187
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/7333/7183
DOI: 10.18290/10.18290/rt.2019.66.7-12