Komunijno-trynitarna pozycja Ducha Świętego
[Communional-trinitary position of the Holy Spirit]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2019
Tom: 66
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 5-16
Streszczenie: W Nowym Testamencie można zauważyć początki pneumatologii trynitarnej, która zaczęła się rozwijać w zmieniającym się kontekście świata kulturowego. Istotne znaczenie miało tu spojrzenie na Ducha Świętego w perspektywie miłości trynitarnej. Komunijny wymiar miało także nauczania o Filioque. Od średniowiecza rozpoczął się na Zachodzie pewien proces zapominania o Duchu Świętym i dopiero w nowszej teologii nastąpił w pneumatologii renesans, możliwy dzięki zintegrowaniu refleksji teologicznej i doświadczenia duchowego, w szczególności dzięki nowemu obudzeniu się w Kościele poczucia zjednoczenia na sposób komunii, które ośmieliło wybitnych teologów do podejmowania wnikliwych poszukiwań pneumatologicznych.
Słowa kluczowe: pneumatologia, Trójca Święta, Komunia, Filioque, kenoza
DOI: 10.18290/rt.2019.66.7-1Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Komunijno-trynitarna pozycja Ducha Świętego",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2019",
number = "7",
pages = "5-16"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2019). Komunijno-trynitarna pozycja Ducha Świętego. Roczniki Teologiczne, 7, 5-16.