Komunia jako wzorcowa realizacja zasady jedności w różnorodności – refleksja wobec kontekstu historii i teraźniejszości Węgrowa
[Communion as a model realization of the principle of unity in diversity - reflection on the context of history and the present of Węgrów]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Jedność w różnorodności. Węgrowski genius loci w perspektywie teologiczno-kulturoznawczej
Miejsce: Węgrów