Przedziwna wymiana dusz. Przebóstwienie w myśli Zofii Tajber – Matki Pauli
[The wonderful exchange of souls. Theosis in the thought of Zofia Tajber - Mother Paula]

Recenzja artykułu naukowego