Jan Paweł II wzorem osobowym w procesie wychowania
[John Paul II as a personal model in the process of education]

Recenzja artykułu naukowego