Św. Jan Chrzciciel a współczesne mu ruchy chrzcielne
[St. John the Baptist and contemporary with him baptismal movements]

Recenzja artykułu naukowego