Chrześcijańska alterglobalizacja. Człowiek wobec globalizacji w antropologicznej wizji Światowej Rady Kościołów
[Christian alterglobalization. Man towards globalization in the anthropological vision of the World Council of Churches]

Recenzja książki naukowej