20202019

 • Rhetoric in the Service of the Gospel in “Inesperto nell’arte di parlare” (2 Cor 11,6) by A. M. Gieniusz, CR
  [w:] The Biblical Annals


 • Książka popularyzująca naukę

  2018

  Książka popularyzująca naukę


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Redakcja działu czasopisma naukowego


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej
  2017
  Redakcja działu czasopisma naukowego


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  2016
  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2015
  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Recenzja naukowa w czasopiśmie
  2014
  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  2013  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  Recenzja naukowa w czasopiśmie  Redakcja działu czasopisma naukowego


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej  Redakcja naczelna publikacji naukowej
  2012


  Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  2011
  Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego  2010  2009
  2008  2006