2020

Prace magisterskie
  • Życie według Ducha w świetle Rz 8,1-17. Studium egzegetyczno-teologiczne.

2018

Prace magisterskie
  • Wiara w Chrystusa jedyną drogą usprawiedliwienia grzesznej ludzkości. Analiza egzegetyczno - teologiczna Rz 3,21-31
  • Znaczenie motywu wędrówki Izraela przez pustynię w 1 Kor 10,1-13. Studium egzegetyczno-teologiczne.