Marcin Karkut

Sekretarz zeszytu "Historia"
[Editorial secretary]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)