Marcin Karkut

Prezes Koła Hiszpańsko-Polskiego KUL

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym