Marcin Karkut

Erasmus w słonecznej Hiszpanii: wspomnienia z wyjazdu
[Erasmus programem in the sunny Spain: my memoirs]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Dzień Romanisty na KUL
Miejsce: Lublin