Marcin Karkut

Cykl wykładów Manuela-Reyesa Garcíi Hurtado z Uniwersytetu w La Coruñi
[Lectures by Manuel-Reyes García Hurtado from the University of La Coruña]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego