Marcin Karkut

Dzień Hiszpański na KUL
[Dzień Hiszpański na KUL ]

Organizacja konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych