Marcin Karkut

Dzień Hiszpański na KUL

Organizacja konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych