Marcin Karkut

30 lat Koła Hiszpańsko-Polskiego KULlat Koła Hiszpańsko-Polskiego KUL

Organizacja konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych