Marcin Karkut

11M. Piętnasta rocznica zamachów terrorystycznych w Madrycie z 11 marca 2004 r.
[11 M. Piętnasta rocznica zamachów terrorystycznych w Madrycie z 11 marca 2004 r.]

Organizacja konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych