Marcin Karkut

III Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych