Marcin Karkut

„Rycerz Niepokalanej” wobec konfliktu między rządem Meksyku a Kościołem w latach 1926 – 1929

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo - Kościół
Strony od-do: 205-224