Marcin Karkut

Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów
[History and culture of Spain from the perspective of young Hispanists]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017