Małgorzata Puchalska-Wasyl

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dialogowości ludzkiego Ja, a szczególnie dotyczą:

  • fenomenu wewnętrznych dialogów – jego typów, osobowościowych uwarunkowań i pełnionych funkcji;
  • zjawisk integracji i konfrontacji w wewnętrznych dialogach;
  • dialogowej natury ludzkiego myślenia i jej związków z twórczością;
  • powiązań wewnętrznej dialogowości z modlitwą;
  • dialogowych aspektów mądrości;
  • roli zjawisk dialogowych w kształtowaniu się tożsamości adolescentów;
  • przejawów i funkcji procesów dialogowych w osobowości zaburzonej;
  • zniekształceń pamięci w kontekście zjawisk dialogowych.

Jestem laureatką konkursu Monografie organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej – nagrodę otrzymałam za książkę Nasze wewnętrzne dialogi.

W ramach Konsylium Doktorów uczestniczyłam przez szereg lat w procesie przyznawania Nagrody Teofrasta dla najlepszej polskiej książki psychologicznej roku. Konkurs o Nagrodę Teofrasta jest organizowany przez redakcję miesięcznika „Charaktery” pod patronatem honorowym Polskiej Akademii Nauk.

„Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym” to projekt badawczy realizowany przeze mnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (DEC-2012/07/B/HS6/02348)

Jestem autorką wielu artykułów naukowych polsko- i anglojęzycznych a także współredaktorką kilku książek (zobacz życiorys).

Jestem członkiem Editorial Board czasopisma Journal of Constructivist Psychology (JCR).

Pracuję w Katedrze Psychologii Osobowości.

 

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019 12:27