Wizerunki osób bezdomnych w sztuce współczesnej

Działalność odczytowa

MiejsceMSC: Biblioteka Miejska, Poniatowa