"Powrót do przeszłości?" Gra z konwencją w literaturze polskiej XXI wieku
["Znaki szczególne" by Paulina Wilk and "Guguły" by Wioletta Grzegorzewska as unsentimental journey into the past]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nazwa jednostki: KUL, Koło Krytyków Literackich, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL